Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Rekrutacja

Nabór odbywa się na podstawie:

 

Dokumentów:

  • 4 zdjęcia
  • opinię proboszcza
  • kserokopię aktu urodzenia  
Po otrzymaniu:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - zaświadczenie z Egzaminu po VIII Szkole Podstawowej


Uczymy języka angielskiego (język wiodący) i języka niemieckiego z podziałem na grupy według stopnia zaawansowania oraz języka francuskiego (kontynuacja). 

Zapraszamy!