Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Rekrutacja

Nabór odbywa się na podstawie:

 

Dokumentów:

 • Formularz online o przyjęcie do Liceum 

  Formularz rekrutacyjny online

 • Podanie o przyjęcie do Liceum do wysłania drogą mailową

  Podanie PDF

 • oryginał świadectwa ukończenia klasy VII szkoły podstawowej
 • opinia proboszcza
 • kserokopia aktu urodzenia
 • 4 zdjęcia
Po otrzymaniu:
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
 • zaświadczenie z Egzaminu Ósmoklasisty

Uczymy języka angielskiego (język wiodący) i języka niemieckiego z podziałem na grupy według stopnia zaawansowania oraz języka francuskiego (kontynuacja). 

Zapraszamy!