Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Rekrutacja

Nabór odbywa się na podstawie:

Dokumentów:

Formularz online o przyjęcie do 7 kl. Salezjańskiej Szkoły Podstawowej

Formularz rekrutacyjny online

Podanie o przyjęcie do 7 kl. Salezjańskiej Szkoły Podstawowej do wysłania drogą mailową

Podanie PDF

  • oryginał świadectwa ukończenia klasy V szkoły podstawowej

  • opinia proboszcza

  • kserokopia aktu urodzenia

  • 4 zdjęcia

Po otrzymaniu:

  •  oryginał świadectwa ukończenia klasy VI