Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Wolontariat medyczny

„Jakże można nie zachwycać się tym, że we wspólnotach chrześcijańskich rozwijają się grupy wolontariuszy, które pragną służyć braciom, by w ten sposób budować bardziej sprawiedliwy i ludzki świat. Wolontariat stanowi znak i wyraz ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym darem z siebie samego - darem ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza najuboższym i potrzebującym (...)

Kościół jest coraz bardziej świadom, że dzisiaj nie wystarczą doraźne akcje charytatywne, nastawione na minimalizowanie skutków biedy. Potrzeba profesjonalnych działań zmierzających do usuwania przyczyn wszelkiego rodzaju ubóstwa.”

 

To słowa Jana Pawła II na temat wolontariatu. W szkole katolickiej nie może więc brakować takiej formy współpracy z innymi ludźmi w której sam młody człowiek przez służbę  staje się bardziej człowiekiem. Dlatego na prośbę uczniów s. Maria Bihun stworzyła pierwszy w Pile wolontariat medyczny dla uczniów LO. Uczniowie przygotowują się poprzez kurs do swojej odpowiedzialnej roli w służbie pacjentom oddziału paliatywnego a w niedalekiej przyszłości pacjentom Hospicjum. Raz w tygodniu uczniowie pod opieką s. Marii służą pacjentom i ich rodzinom w pilskim szpitalu.