Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Regulamin

Regulamin Plebiscytu „Mistrz Frekwencji” 1. Organizatorem plebiscytu jest Samorząd Uczniowski. 2. W plebiscycie biorą udział uczniowie klas SPTS, GTS i 1-2 w LOTS. 3. Celem plebiscytu jest mobilizowanie uczniów do realizacji obowiązku szkolnego, jakim jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne, zapobieganie wagarom, a także poprawa frekwencji w szkole. 4. Czas... więcej
Regulamin
REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH  (kliknij tu, aby przeczytać) REGULAMIN "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA" "Szczęśliwy Numerek" to wylosowana liczba, która odpowiada numerowi ucznia z dziennika. Uczeń, którego numer został wylosowany, zostaje automatycznie zwolniony w danym dniu z pytania ustnego i niezapowiedzianej kartkówki. Uczeń zwolniony w danym dniu z powody wylosowanego "Szczęśliwego Numerka" daną partie... więcej