Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Priorytety działania Samorządu Uczniowskiego:

 • Kształtowanie postawy integracji, współpracy i współodpowiedzialności w społeczności szkolnej
 • Rozwijanie postawy obywatelskiej i patriotycznej wyrażonej w twórczy sposób w świętowaniu jubileuszu 100 - lecia odzyskania niepodległości
 • Współtworzenie atmosfery rodzinnej i przyjaznej zdobywaniu wiedzy oraz rozwojowi głębokich relacji ludzkich
 • Promowanie różnorodnych inicjatyw na rzecz pomocy innym.
 • Kultywowanie tradycji szkolnej
 • Promowanie bezpieczeństwa w obszarze internetu
 • Aktywne przeżywanie przerw międzylekcyjnych

 

ZADANIA

 1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego: wybór przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy, zebranie i wybór zarządu SU, podział SU na sekcje i określenie zadań każdej z nich (wrzesień).
 2. Spotkanie z Dyrekcją szkoły:  przedstawienie nowego składu SU oraz planu pracy (wrzesień).
 3. Organizacja akcji „ Wsparcie na starcie”  dla klas siódmych i pierwszych LOTS (wrzesień).
 4. Organizacja kawiarenki: sprzedaż babeczek upieczonych przez uczniów, podczas zebrania z rodzicami (wrzesień)
 5. Organizacja Dnia Chłopaka - plebiscyt na najsympatyczniejszego chłopaka, dzień krawata i muszki oraz dyskoteka szkolna(wrzesień).
 6. Współorganizacja Dnia Edukacji Narodowej: upominki i życzenia dla nauczycieli (październik).
 7. Udział w akcji "Pamiętamy": nawiedzenie grobów poległych żołnierzy, zmarłych księży (listopad).
 8. Współorganizacja Mikołajek (grudzień).
 9. Organizacja poczty walentynkowej (luty).
 10. Organizacja Dnia Kobiet – plebiscyt na najsympatyczniejszą dziewczynę (marzec).
 11. Organizacja szkolnej giełdy podręczników (czerwiec).
 12. Organizacja wycieczki dla członków SU (czerwiec).
 13. Stałe informowanie nauczycieli, uczniów, rodziców o życiu szkoły, pracy i akcjach SU: aktualizacja gabloty SU na parterze, prowadzenie zakładki SU na stronie internetowej szkoły, prowadzenie strony SU na Facebooku, ogłoszenia na słówku (cały rok).
 14. Współorganizacja imprez szkolnych: Dni Otwarte Szkoły, Imieniny ks. Dyrektora, Imieniny ks. Inspektora, Dzień Dziecka (cały rok).
 15. Współpraca ze Szkolnym Kołem Caritas i Szkolnym Kołem Wolontariatu, Wolontariatem Medycznym i Wolontariatem Pedagogicznym (cały rok).
 16. Kontynuacja akcji "Adopcja na odległość" (cały rok).
 17. Reprezentowanie szkoły w uroczystościach miejskich i kościelnych (cały rok).
 18. Reprezentowanie interesów koleżanek i kolegów wobec społeczności szkolnej (cały rok).
 19. Czuwanie nad prawidłowym przestrzeganiem WSO (cały rok).
 20. Systematyczne spotkania RSU - planowanie i organizacja pracy, ewaluacja działań.
 21. Udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów (cały rok).
 22. Promocja akcji SU w lokalnych mediach (cały rok).