Złote Liceum 2020 - Perspektywy

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

 

DLA KL. I LOTS (4 letnie) W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
       
         
Profile klas: 1- HUMAN., 2 - MAT-FIZ, 3 - MAT-CHEM, 4 - BIOL-CHEM, 5 - BIO-CHE-MAT
       
         
NR PRZEDMIOT PROFIL AUTOR PODR. TYTUŁ PODRĘCZNIKA; WYDAWNICTWO
1 Język polski 1, 2, 3, 4, 5 Chmiel M. „Ponad słowami” cz. 1,2; wyd. NOWA ERA
  Język angielski     INFORMACJA NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO
  Język niemiecki     INFORMACJA NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO
2 Historia 1 Kulesza R., Kowalewski K. „Zrozumieć przeszłość”; wyd. NOWA ERA
2 Historia 2, 3, 4, 5 Pawlak M., Szweda A. „Poznać przeszłość”; wyd. NOWA ERA
3 Wiedza o społeczeństwie 1, 2, 3, 4, 5 Janicki A., Kięczkowska J., Menz M. „W centrum uwagi” –zakres podstawowy; wyd. NOWA ERA
4 Matematyka 1, 4 Babiański W., Chańko L., Wej K. „Matematyka 1” – zakres podstawowy, wyd. NOWA ERA
4 Matematyka 2, 3, 5 Babiański W., Chańko L., Wej K. „Matematyka 1” – zakres podtawowy i rozszerzony, wyd. NOWA ERA
5 Fizyka 1, 3, 4, 5 Braun M., Śliwa W. „Odkryć fizykę” – zakres podstawowy, wyd. NOWA ERA
5 Fizyka 2 Braun M., Byczuk A., Byczuk K., Wójtowicz E. „Zrozumieć fizykę” - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA
6 Chemia 1, 2 Hassa R., Mrzigod A., Mrzigod J. „To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna” - zakres podstawowy; wyd. NOWA ERA, 2019 lub 2020
6 Chemia 3, 4, 5 Litwin M., Styka- Wlazło S., Szymońska J. „To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna” - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA, 2019 lub 2020
7 Biologia 4, 5 Guzik M., Kozik R., Matuszewska R., Zamachowski W. „Biologia na czasie 1” - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA
7 Biologia 1, 2, 3, Helmin A., Holeczek J. „Biologia na czasie 1” - zakres podstawowy; wyd. NOWA ERA
8 Geografia 1, 2, 3, 4, 5 Malarz R., Węckowski M. „Oblicza geografii 1” - zakres podstawowy; wyd. NOWA ERA
9 Informatyka 1, 2, 3, 4, 5 Mazur J., Perekietka P., Talaga Z., Wierzbicki J. „Informatyka na czasie 1” – zakres podstawowy; wyd. NOWA ERA
10 EdB 1, 2, 3, 4, 5 Słoma J. „Żyję i działam bezpiecznie”; wyd. NOWA ERA
         
         
DLA KL. II LOTS (4 letnie) W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
       
         
Profile klas: 1- HUMAN., 2 - MAT-FIZ, 3 - MAT-CHEM, 4 - BIOL-CHEM, 5 - BIO-CHE-MAT
       
         
NR PRZEDMIOT PROFIL AUTOR PODR. TYTUŁ PODRĘCZNIKA; WYDAWNICTWO
1 Język polski 1, 2, 3, 4, 5 cz.1 (Chmiel, Cisowska, Kościerzyńska, Kusy, Równy, Wróblewska) cz. 2 (Cisowska, Kościerzyńska, Kusy, Równy, Wróblewska) „Ponad słowami” cz. 1,2; wyd. NOWA ERA
  Język angielski 1, 2, 3, 4, 5   INFORMACJA NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNE
  Język niemiecki   1,2,3,4,5 - gr A.Baran  

Kontynuacja z klasy 1 oraz 

Welttour Deutsch 3 podrecznik + ćwiczenia wyd. Nowa Era

  Język niemiecki 1, 2, 3, 4, 5 - gr. T. Jakubiec   KONTYNUACJA Z 1 KLASY
2 Historia 1 Kulesza R., Kowalewski K. „Zrozumieć przeszłość”; wyd. NOWA ERA
2 Historia 2, 3, 4, 5 Pawlak M., Szweda A. „Poznać przeszłość”; wyd. NOWA ERA
3 Wiedza o społeczeństwie 1, 2, 3, 4, 5  Autor: Janicki ArkadiuszCzechowska Lucyna „W centrum uwagi 2” –zakres podstawowy; wyd. NOWA ERA
4 Matematyka 1, 4 Babiański W., Chańko L., Wej K. „Matematyka 2” – zakres podstawowy, wyd. NOWA ERA
4 Matematyka  2, 3, 5 Babiański W., Chańko L., Wej K. „Matematyka 2” – zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. NOWA ERA
5 Fizyka 1, 3, 4, 5 Autor: Śliwa WeronikaBraun Marcin „Odkryć fizykę 2” – zakres podstawowy, wyd. NOWA ERA
5 Fizyka 2 Braun M., Byczuk A., Byczuk K., Wójtowicz E. „Zrozumieć fizykę 2” - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA
6 Chemia 1, 2 Hassa R., Mrzigod A., Mrzigod J. Kontynuacja z klasy 1: „To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna” - zakres podstawowy; wyd. NOWA ERA, 2019 lub 2020
6 Chemia 3, 4, 5 Litwin M., Styka- Wlazło S., Szymońska J. Kontynuacja z klasy 1: „To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna” - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA, 2019 lub 2020
7 Biologia 4, 5 Guzik M., Kozik R., Matuszewska R., Zamachowski W. „Biologia na czasie 2” - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA
7 Biologia 1, 2, 3, , Helmin A., Holeczek J. „Biologia na czasie 2” - zakres podstawowy; wyd. NOWA ERA
8 Geografia 1, 2, 3, 4, 5 autorzy: T. Rachwał, R. Uliszak, K. Wiedermann, P. Kroh. „Oblicza geografii 2” - zakres podstawowy; wyd. NOWA ERA
9 Informatyka 1, 2, 3, 4, 5 Mazur J., Perekietka P., Talaga Z., Wierzbicki J. „Informatyka na czasie 2” – zakres podstawowy; wyd. NOWA ERA
10 Przedsiębiorczość 1, 2, 3, 4, 5 Maieła Z., Rachwał T. "Krok w przedsiębiorczość"; wyd. NOWA ERA
         
         
         
         
KL. II LOTS (3 letnie) W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
       
         
NR PRZEDMIOT KLASA AUTOR PODR. TYTUŁ PODRĘCZNIKA; WYDAWNICTWO
1 Religia WSZYSTKIE KLASY    
2 Język polski WSZYSTKIE KLASY Równy A. „Ponad słowami” dla kl. II (romantyzm i pozytywizm); wyd. NOWA ERA
3 Język angielski GRUPY
ZAAWANSOWANIA
KONTYNUACJA Z1 KLASY
4 Język niemiecki GRUPY
ZAAWANSOWANIA
KONTYNUACJA Z1 KLASY
5 Język francuski WSZYSTKIE KLASY INFORMACJA NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO
6 Język łaciński FILOLOG.
BIOL.-CHEM
  Skrypt przygotowany przez nauczyciela
7 Historia FILOLOG. Czaja R.,
Strzelecka M.,
Wroniszewska J.
„Ciekawi świata. Starożytność.”
„Ciekawi świata. Średniowiecze.”
8 Historia i społeczeństwo MAT.-FIZ.
BIOL.-CHEM.
Maćkowski T. „Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory” wyd. NOWA ERA
9 Wiedza o społeczeństwie FILOLOG.
MAT.-FIZ.
Janicki A.
Kieczkowska J.
Menz M.
„W centrum uwagi” - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA
10
Matematyka
FILOLOG.
BIOL.-CHEM.
Babiański W.
Chańko L.,
Ponczek D.
„Matematyka 2” – zakres podstawowy, wyd. NOWA ERA
MAT.-FIZ. Babiański W.
Chańko L.,
Ponczek D.
„Matematyka 2” – zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. NOWA ERA
11 Fizyka MAT.-FIZ. Braun M.
Seweryn-Byczuk A.
Byczuk K.
„Zrozumieć fizykę 2” - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA
12 Chemia BIOL.-CHEM. Litwin M.,
Styka- Wlazło S.,
Szymońska J.
Kontynuacja z klasy 1: „To jest chemia 1” – Chemia ogólna i nieorganiczna, zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA
13 Biologia BIOL.-CHEM. Guzik M.
Jastrzębska E.
„Biologia na czasie 1 i 2” - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA
14 Przyroda FILOLOG. Galikowski M.
Hassa R.
Kaczmarzyk M.
„Przyroda cz. 1”, „Przyroda cz. 2” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego technikum; wyd. NOWA ERA
15 Geografia FILOLOG.
MAT.-FIZ.
Malarz R.
Wieckowski M.
 "Oblicza geografii 1 i 2" - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA 
         
KL. III LOTS (3 letnie) W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
       
         
NR PRZEDMIOT KLASA AUTOR PODR. TYTUŁ PODRĘCZNIKA; WYDAWNICTWO
1 Religia WSZYSTKIE KLASY    
2 Język polski WSZYSTKIE KLASY Równy A. „Ponad słowami” dla kl. III ; wyd. NOWA ERA
3 Język angielski GRUPY ZAAWANSO-WANIA INFORMACJA NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO
4 Historia FILOLOG.   Zrozumieć przeszłość wyd. Nowa Era cz. 3 i 4
5 Historia i społeczeństwo MAT.-FIZ.
BIOL.-CHEM.
   
6 Wiedza o społeczeństwie FILOLOG.
MAT.-FIZ.
Janicki A.
Kieczkowska J.
Menz M.
„W centrum uwagi” - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA
7
Matematyka
FILOLOG.
BIOL.-CHEM.
Babiański W.
Chańko L.,
Ponczek D.
„Matematyka 3” – zakres podstawowy, wyd. NOWA ERA
MAT.-FIZ. Babiański W.
Chańko L.,
Ponczek D.
„Matematyka 3” – zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. NOWA ERA
8 Fizyka MAT.-FIZ. Braun M.
Seweryn-Byczuk A.
Byczuk K.
„Zrozumieć fizykę 3” - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA
9 Chemia BIOL.-CHEM. Litwin M.,
Styka- Wlazło S.,
Szymońska J.
„To jest chemia 2” – Chemia organiczna, zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA
10 Biologia BIOL.-CHEM. Guzik M.
Jastrzębska E.
„Biologia na czasie” cz. 2 i 3- zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA
11 Przyroda FILOLOG. Galikowski M.
Hassa R.
Kaczmarzyk M.
„Przyroda cz. 1”, „Przyroda cz. 2” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego technikum; wyd. NOWA ERA
12 Geografia FILOLOG.
MAT. - FIZ.
Malarz R.
Wieckowski M.
Kontynuacja z klasy 2 "Oblicza geografii 2" - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA "Oblicza geografii 3" - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA