Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Kalendarium

Szkoła podstawowa

TERMINY
2019-20

Liceum

TERMINY
2019-20

Kalendarium Kalendarium

Zebrania z Rodzicami

18 IX
27 XI
12 II
1 IV
21 V

Zebrania z Rodzicami
19 IX

28 XI
12 II
2 VI
21 V

Zewnętrzny egzamin ósmoklasisty:

21 IV 2020 – j. polski

22 IV 2020 – matematyka

23 IV 2020 – j. obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin maturalny:

4.05 – j. polski pp/ pr

5.05 – matematyka pp

6.05 - j. angielski pp/pr

7.05. – matematyka pr 

8.05 – biologia / wos

11.05 – chemia / informatyka

12.05 – j. niemiecki pp/pr

13.05 - geografia

14.05 – język francuski 

18.05 – fizyka  / historia

 

cz. ustna j. polski –79-22.05.2020

cz. ustna j. obcy – 4-22.05.2020

Przerwy w nauce:

- zimowa: 23 – 31 grudnia 2019r.

- ferie: 27 stycznia – 9 lutego  2020r.

- wiosenna: 9 – 14  kwietnia 2020r.

Przerwy w nauce:

- zimowa: 23 – 31 grudnia 2019r.

- ferie: 27 stycznia – 9 lutego  2020r.

- wiosenna: 9 – 14  kwietnia 2020r.

Dodatkowe dni wolne:

23 IV 2020 – w dniu egz. z j. obcego w gimnazjum

 

Dodatkowe dni wolne:

23 IV 2020 – w dniu egz. z j. obcego w SP

6 V 2020 – w dniu matury z j. angielskiego

Zajęcia według odrębnego planu:

20 XII - Adwentowy Dzień Skupienia

24 I – Uroczystość św. Jana Bosko

III lub IV – rekolekcje

6V – Uroczystość św. Dominika Savio

Zajęcia według odrębnego planu:

20 XII - Adwentowy Dzień Skupienia

24 I – Uroczystość św. Jana Bosko

III i IV – rekolekcje

 

Wystawianie ocen:

10 – 16 I 2020 r.
6 – 12 VI 2018 r.

 

 Wystawianie ocen:

10 – 16 I 2020 r.
2- 8 IV 2020 r. – kl. III LO
4 – 10 VI 2020 r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna:

21 I 2020 r.
19 VI 2020 r.

 

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna:

23 I 2020 r.

20 IV 2020 r. – 3 LO
22 VI 2020 r.

 Zakończenie roku szkolnego:

- zakończenie roku: 26 VI 2020 r

 

Zakończenie roku szkolnego:

- zakończenie klas III LO: 24 IV 2020 r.
- zakończenie roku: 26 VI 2020 r.