Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Szkoła z klasą

"Szkoła z klasą" jest akcją społeczną dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Akcja ta ma na celu wprowadzenie w polskich szkołach nowego sposobu myślenia o oświacie, promowanie zasad wspierających nowoczesną i efektywną edukację, które podnoszą jednocześnie jej poziom. Pomysłodawcy akcji pragną oddziaływać na poprawę kultury wychowawczej w szkołach, a także ożywiać współpracę szkół z ich środowiskiem lokalnym.

Akcja "Szkołę z klasą" rozpoczęła się 20 maja 2002 r. w momencie ogłoszenia jej manifestu w "Gazecie Wyborczej".

Program to sześć głównych zasad dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły:

  • Szkoła dobrze uczy każdego
  • Szkoła ocenia sprawiedliwie
  • Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat
  • Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości
  • Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat
  • Szkoła przygotowuje do przyszłości


Do każdej zasady organizatorzy przygotowali po kilka zadań. W sumie 30 zadań.

Każda ze szkół, która przystąpi do akcji ma za zadanie, w ciągu roku szkolnego, zrealizować sześć wybranych przez siebie zadań (po jednym do każdej zasady "Szkoły z klasą"). Sprawozdania z ich realizacji szkoły przysyłają do sekretariatu akcji. Zaliczenie wszystkich sześciu wybranych przez szkołę zadań sprawi, że otrzyma ona tytuł "Szkoły z klasą".

Wykonanie każdego zadania potwierdzone było sprawozdaniem przesyłanym drogą elektroniczną do sekretariatu akcji, gdzie specjaliści oceniali je. 

Pierwsza edycja "Szkoły z klasą" trwała od maja 2002r. do października 2003r. Wzięło w niej udział ponad 4,3 tys. szkół, z których 3118 zrealizowało wszystkie zadania i uzyskało tytuł "Szkoły z klasą".