Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Szkoła Sukcesu

Nasza szkoła brała udział w II edycji projektu Szkoła Sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT przy wykorzystaniu platformy e-learningowej. Zajęcia z języka angielskiego prowadziła pani prof. Agnieszka Matyla, a z przedsiębiorczości pani prof. Ewa Gerwsimow.

Projekt ten przeznaczony był dla uczniów klas I  liceum oraz klas II technikum z czterech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Finansowany był ze środków  Unii Europejskiej. Dzięki funduszom unijnym całą grupa uczniów zaopatrzono w podręczniki i karty pracy.

W ciągu 3 lat każdy uczeń zakwalifikowany do projektu weziął udział łącznie w 300 godzinach lekcyjnych zajęć z języka angielskiego, 28 miesięcznych modułach indywidualnych autorskich zajęć z przedsiębiorczości prowadzonych e-learningowo i podczas spotkań z nauczycielem, kilkudziesięciu regularnych spotkań się za pośrednictwem platformy e-learningowej z pracownikiem naukowym UG. Grupa, biorąca udział w „ Szkole Sukcesu”  była zadowolona z przystąpienia do tego typu projektu. Dzięki niemu uczniowie poznali tajemnice przedsiębiorczości, które jeszcze do niedawna były dla nich zupełnie obce. Zajęcia z języka obcego, które zawsze były tematyczne i spójne z modułami na e-learningowej platformie, były niezwykle ciekawe i bardzo pouczające. Słowa i zwroty, które poznawali uczniowie były i są niezmiernie przydatne i ważne. Uczniowie uczyli się między innymi o prawach konsumenckich, o oddziaływaniu reklam , o tym jak bezpiecznie korzystać z internetowych kont bankowych,  dowiedzieli się jak krok po kroku założyć własną firmę, jakim być pracownikiem, a także jak kierować zespołem  i razem z nim pracować. Dowiedzieli się także, jak znaleźć środki finansowe przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz jak szybko sprawdzić swój rachunek zysków i strat.

W ramach projektu zaplanowano również organizację corocznych wakacyjnych obozów naukowych w Gdańsku w  lipcu i sierpniu 2013 roku.

http:// www.szkola-sukcesu.eu