Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Szkoła Odkrywców Talentów

Z przyjemnością informujemy, że nasze Gimnazjum uzyskało w roku szkolnym 2012/2013 tytuł Szkoły Odkrywców Talentów.

Tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” przyznaje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji szkole, która podejmuje systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego. Szkoła, której przyznano powyższy tytuł, zostaje umieszczona na ogólnopolskiej mapie szkół, na stronie www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty. 

1. Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.
2. Tytuł może być przyznany szkołom, w których systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi prowadzą co najmniej trzej nauczyciele i mają konkretne osiągnięcia/dokonania w tym obszarze działalności pedagogicznej.
3. Praca nauczycieli może dotyczyć wspierania różnorodnych uzdolnień dzieci i młodzieży: przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, a także społecznych lub obywatelskich.
4. Wymagany jest opis co najmniej trzech rodzajów zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, prowadzonych w szkole przez różnych nauczycieli.

W  woj. wielkopolskim jest 179 Szkół Odkrywców Talentów, zaś w powiecie pilskim 5 Szkół Odkrywców Talentów.

Gimnazjum prowadzi szereg kół i działań związanych z pracą z uczniem zdolnym. Nasi nauczyciele organizują ciekawe formy pracy dodatkowej oraz dają uczniom możliwość rozwijania własnych zainteresowań w różnorodnych formach. Prowadzimy: koło matematyczne, koło geograficzne, koło techniczne, koło chemiczne, koło j. angielskiego, koło j. niemieckiego, koło biologiczne, maraton matematyczny, teatr, chór, koło dziennikarskie, koło historyczne, koło plastyczne, koło fizyczne, SU, SKS, Wolontariat, Caritas. W ankiecie przedstawiającej działalność naszej szkoły należało opisać jedynie  trzy dziedziny aktywności , dlatego zdecydowaliśmy się pokazać wybrane działania związane z pracą naukową, sportową i społeczną naszych uczniów. Fragment ankiety zgłoszeniowej

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności:
Koło chemiczne (Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności (150znaków):
Koło jest prowadzone systematycznie od wielu lat, gromadzi dużą grupę młodzieży zainteresowanych przyrodą, a w szczególności chemią. Podczas zajęć młodzież w formie ćwiczeń laboratoryjnych poznaje tajniki chemii. Jednocześnie w ciekawy sposób poznaje wiedzę teoretyczną rozszerzając wiadomości.
Opis dokonań uczniów(150znaków):
Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych corocznie.Przeprowadzenie szeregu doświadczeń, które następnie prezentowane są na Drzwiach Otwartych w tzw Aktywnej Pracowni prezentowanego dla rodziców i uczniów. Przygotowanie prezentacji doświadczeń w ramach Tygodnia Mat.Przyr.
Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień: przedmiotowych

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności:
Zajęcia SKS (Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności (150znaków):
Zajęcia prowadzone są w różnej formie w zależności od zainteresowań młodzierzy. Uczniowie trenują na Szkolnej Sali Gimnastycznej, Boisku, bieżni, lub w salkach: Tanecznej i fitness. Nauczyciele podczas zajęć dostosowują ich formę do potrzb. Praca polega na treningu indywidualnym i grupowym.
Opis dokonań uczniów(150znaków):
mistrzostwa powiatu w unihokeju dziewcząt, awans do etapu woj. w pływaniu drużynowym, IV msc w mistrzostwach powiatu w piłce ręcznej dziewcząt V chłopców, I msc w Spartakiadzie Szkół Salezjańkich, VIII msc barbórkowy turniej piłki nożnej,VIII msc mistrzostwach powiatu w szachach, 3 msc w biegu przeł
Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień: sportowych

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności:
Samorząd Uczniowski (Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności (150znaków):Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności:
Struktura organizacji SU została podzielona na szereg sekcji, w ramach których młodzież angażuje się w działalność na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej, osób ubogich, zwierząt, rozwoju własnych zainteresowań, rozrywki, publikacji gazetek, strony internetowej reprezentowania szkoły na zewnątrz
Opis dokonań uczniów(150znaków):
Udział w akcji „Znicz”: porządkowanie grobów poległych żołnierzy, zmarłych księży, grobów opuszczonych, szkolna zbiórka zniczy. Rozpropagowanie idei „Cichy bohater” udział w plebiscycie. Organizacja Mikołajek; zbiórka na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kontynuacja akcji „Adopcja na odległoś
Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień: aktywności obywatelskiej lub wolontariatu