Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Przedsiębiorczość

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Projekt jest realizowany w formule innowacyjnej co oznacza, iż wszystkie podejmowane w jego ramach działania charakteryzują się nowatorskim podejściem do tematu nauczania, ukierunkowanego na praktyczne zdobycia wiedzy oraz umiejętności i wykorzystanie jej w codziennym życiu.

Skrócony opis projektu

Projekt polegać będzie na opracowaniu innowacyjnego modelu kształcenia z wykorzystaniem systemu gier fabularnych, który docelowo ma posłużyć do  wzrostu możliwości kształtowania postawy przedsiębiorczej wśród uczniów liceów i techników klas 1-2 w Wielkopolsce poprzez wypracowanie innowacyjnego podejścia do nauczania podstaw przedsiębiorczości.

W głównej mierze opierać się będzie na wykorzystaniu systemu gier fabularnych. Gry fabularne inaczej RPG, (z ang. role-playing game), nazywane są również grami wyobraźni. Idea gry polega na tym iż gracze wcielają się w role fikcyjnych postaci. Cała rozgrywka toczy się w fikcyjnym świecie, istniejącym tylko w wyobraźni grających. Jej celem na ogół jest rozegranie gry według zaplanowanego scenariusza i osiągnięcie umownie określonych lub indywidualnych celów, przy zachowaniu wybranego zestawu reguł, zwanego mechaniką gry.

Klasyczną grę fabularną można porównać do teatru improwizacji, w którym osoba prowadząca (najczęściej zwana Mistrzem Gry) odgrywa rolę autora scenariusza, reżysera, narratora i zazwyczaj aktora ról postaci drugoplanowych – gracze natomiast są aktorami pierwszoplanowymi, jednakże nieznającymi scenariusza i zmuszonymi improwizować i reagować na sytuacje, jakie stawia przed nimi Mistrz Gry.

W kontekście naszego projektu system gier fabularnych zostanie wykorzystywany w odzwierciedleniu fikcyjnych sytuacji związanych z cyklem życia firmy – począwszy od jej założenia aż do zrealizowania założonego w ramach gry celu. Nauczyciele (Mistrzowie Gry) będą prowadzić rozgrywkę w oparciu o wcześniej przygotowany scenariusz prowadząc graczy, nadzorując ich rozgrywkę oraz oceniając efekty działań uczniów (Graczy). Pod opieką nauczycieli przez 5 miesięcy, zespoły będą prowadzić wirtualne firmy podczas sesji eduRPG. Wyniki sesji będą oceniane, a w 6 miesiącu najlepsze zespoły z każdej szkoły wezmą udział w międzyszkolnej rozgrywce finałowej.