Złote Liceum 2020 - Perspektywy

E-fizyka

W projekcie ,,Wybieram E-Fizykę” brało udział 19 uczniów naszego liceum. Praca w ramach projektu polegała na nauce metodą tzw. blended learningu, czyli mieszaną metodą kształcenia. Polega ona na połączeniu zajęć w grupie pod kierunkiem opiekuna (tradycyjne szkolenie) z aktywnością na platformie e-learningowej. Platforma pozwala bowiem uczniowi na samodzielną naukę poprzez przeglądanie przykładów, obserwację animowanych doświadczeń i rozwiązywanie zadań.

Zajęcia z opiekunem (była nim Pani Małgorzata Skibicka) polegały na przeprowadzeniu szeregu doświadczeń na podstawie opracowanej przez ZamKor Karty Pracy. Znajdowały się w niej: dokładny opis doświadczenia, tabele pomiarowe, miejsce na wykonanie wykresów i rysunków i omówienie niepewności pomiarowych. Uczniowie wykonywali doświadczenia w małych grupach na sprzęcie przekazanym szkole przez organizatorów projektu. Dalsza część zajęć polegała na rozwiązywaniu testów, omówieniu problemów z pracą na platformie.

Podczas trwania projektu, raz w miesiącu uczniowie spotykali się z wykładowcami UMK w Toruniu Panem prof. Ireneuszem Grabowskim i Panem dr Jackiem Matulewskim na wykładach z różnych dziedzin z fizyki.

W ramach projektu uczniowie brali udział w próbnych maturach, testach przyrostu wiedzy.