Złote Liceum 2020 - Perspektywy

2019/20

3a.jpg
2020-04-24
Pożegnanie absolwentów III a

Kochani Maturzyści!

W tych niezwykłych okolicznościach, które uniemożliwiają nam spotkanie podczas tradycyjnego zakończenia roku szkolnego, chcielibyśmy skierować do Was słowa pełne wdzięczności za pracę, jaką włożyliście na rzecz całej społeczności szkolnej, którą ubogacaliście i rozwijaliście podczas trzyletniego pobytu w naszym liceum. Pamiętajcie, że sale i korytarze szkolne będą, podobnie jak my, na Was czekać. Życzymy pomyślności podczas egzaminów maturalnych, spełnienia marzeń, mądrego i dobrego życia, w którym przyglądając się światu oraz ludziom dostrzeżecie nieustanną i  pełną miłości obecność Pana Boga. 

                                  Z serdecznymi pozdrowieniami

                                             Dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele LOTS


Dawid Warszawski.jpg
2020-04-23
Dawid Warszawski Finalistą Olimpiady Języka Angielskiego

Dawid Warszawski finalistą Olimpiady Języka Angielskiego dla Juniorów.

Dzięki temu osiągnięciu, Dawid będzie za rok zwolniony z pisania testu ósmoklasisty z języka angielskiego!!!

Gratulujemy tak wielkiego sukcesu i to już w siódmej klasie!!!


Życzenia Wielkanocne.jpg
2020-04-11
Drodzy Rodzice oraz Sympatycy Liceum Salezjańskiego i Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Pile
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych przyjmijcie z serca płynące życzenia. Niech Zmartwychwstały Chrystus wypełni Wasze życie światłem, pokojem i radością. Niech w obfitości udzieli Wam daru Ducha Świętego, który jest najsłodszym Gościem duszy. Niech błogosławi Wasze domy i rodziny. Niech, mimo dystansu spowodowanego okolicznościami zewnętrznymi, jednoczy nas jeszce bardziej wokół marzenia ks.Bosko, aby młodego człowieka ukształtować duchowo i intelektualnie.

Z wyrazami  szacunku

Ks. Artur Kucharski

Dyrektor szkoły


men.jpg
2020-03-11
Uwaga! Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach do 24.05.2020 r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Uczniowie pozostają w domach!

aa.jpg
2020-03-10
Próbne Egzaminy Maturalne

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015.    https://www.oke.poznan.pl/files/cms/599/20200326_proba_em.pdf

 

Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 2 do 8 kwietnia br.

 

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty nagrań do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w poniższych terminach:

 

Zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom liceów i techników, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin maturalny, za pośrednictwem serwisów dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o przekazanie tych dokumentów (np. e-mailem) nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przesłanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 15 kwietnia br. na stronie internetowej CKE. Proponujemy, aby szkoły, które zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Wskazane jest, aby uczniowie – popobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

 w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;

 na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;

 na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Proponujemy również, aby uczniowie mogli przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli (np. emailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

 w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;  podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;

 w postaci komentarzy w pliku, jeżeli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (15 kwietnia br.). Proszę dyrektorów szkół o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie takich wydruków do odbioru w szkole. Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne. Proponuję, aby próbny egzamin został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie. Próbny egzamin maturalny powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami;

 arkusze próbne, arkusze pokazowe;

 zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek;

 filmy dot. egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii i biologii;


aaa.jpg
2020-03-09
Próbnego Egzaminy Ósmoklasisty

Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty

z języka polskiego,

matematyki

oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. https://www.oke.poznan.pl/files/cms/598/20200326_proba_e8.pdf

 

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski

 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka

 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom szkół podstawowych, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, za pośrednictwem systemu informatycznego SIOEO. Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o udostępnienie tych dokumentów (np. e-mailem) nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przesłanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE. Zachęcamy do tego, aby szkoły, które zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

 w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;

 na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;

 korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu);

 na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania. Proponujemy również, aby uczniowie przesłaliswoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

 w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;  podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;

 w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.). Uprzejmie proszę dyrektorów szkół o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie wydruków do odbioru w szkole. Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Proponuję, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie. Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów. Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów;  przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów;  arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty;  arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.;

 osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych;

 filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

dr Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 


IMG_20200309_081042_compress24.jpg
2020-03-08
DZIEŃ KOBIET W 8C

Serdecznie dziękuję za życzenia, pamięć i oraz prezenty, które otrzymałyśmy od Was z okazji Dnia Kobiet.

Dziewczyny z 8C


20200306_131729_resized.jpg
2020-03-07
Wyjście integracyjne 1F
W dniu 06.03.2020 klasa 1F wraz z wychowawcą udała się na Bowling do Hotelu Gromada. Chłopcy zaprosili dziewczęta z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Klasa w miłej atmosferze spędziła czas na aktywnym wypoczynku.
 
Artur Baran

IMG_20200306_121201_compress97.jpg
2020-03-07
Wyjście klasy 1H do "Gralni"

IMG_20200218_114618_compress28.jpg
2020-03-01
Góra Grosza

Podsumowaliśmy właśnie Górę Grosza w naszej szkole! W tym roku szkolnym, w czasie trwania akcji, udało nam się zebrać 396,03 zł. Dziękujemy wszystkim za ofiarność, a wolontariuszom za pomoc w zbiórce oraz podczas liczenia monet!!!

 

Opiekun SKW


banner.jpg
2020-03-01
WIELKOPOLSKA LIGA MATEMATYCZNA

Trwa XI edycja Wielkopolskiej Ligii Matematycznej, której organizatorem jest Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Zakończyła się I seria, po której Patryk Zubileiwcz, uczeń klasy IIIB, jest na 10 miejscu, a Paweł Felcyn, uczeń klasy IIB, na miejscu 11. Samo znalezienie się na liście rankingowej jest bardzo dużym wyróżnieniem, gdyż zadania ligowe są na bardzo wysokim poziomie zbliżonym do zadań olimpijskich. Przed chłopcami jeszcze dwie serie zadań. Serdecznie gratulujemy.


Bez tytułu.jpg
2020-03-01
Tymon Zajączkowski laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.

Dnia 29.02.2020 r. w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Paderewskiego odbył się finałowy etap Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, w którym wzięło udział 27 uczestników. Do etapu ustnego zakwalifikowało się tylko 20 osób z całego województwa wielkopolskiego. Uczeń klasy 7a z naszej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej, Tymon Zajączkowski został laureatem tego konkursu i dzięki temu jest zwolniony z pisania testu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Gratulujemy osiągnięcia tak wielkiego sukcesu i to już w siódmej klasie!!!


87035820_106707154256068_7710302599466975232_n.jpg
2020-02-24
40 DNI DLA ŻYCIA

"40 Dni dla życia" - to inicjatywa przeniesiona ze środowisk pro- life w Stanach Zjednoczonych. Impulsem do zainicjowania akcji była wizyta Abby Johnson w parafii św. Jana Bosko w Pile. Młodzież skupiona w środowisku Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Pile wraz ze swoimi rówieśnikami z innych szkół podjęła wyzwanie otoczenia modlitwą dwóch intencji: ochronę każdego poczętego człowieka, oraz prośbę o pokój na świecie. Inicjatywa rozpoczyna się o godz. 13.00 w dniu 26.02.2020r. w Środę Popielcową i trwa do 6.04.2020r. do godz.13.00 Niedzieli Palmowej. Akcja polega na nieustannej 24 godzinnej modlitwie. Jak się w nią włączyć?


1. Na stronie http://lots.pila.pl/ zakładce " 40 Dni dla Życia" znajduje się kalendarz pokazujące wolne dni i godziny, które możesz wybrać.


2. Wskazany i wybrany czas na Twoją modlitwę przesyłasz na adres 40dnidlazyciapila@gmail.com lub


3. Dzwonisz pod numer 695 433 919


WYBIERASZ PRZYNAJMNIEJ JEDNĄ GODZINĘ!


87182810_872929896482939_1787242900975779840_n.jpg
2020-02-22
Targi Edukacyjne

IMG_20200214_122814 (Kopiowanie).jpg
2020-02-22
Happy St Valentine s Day

patryk.jpg
2020-02-11
SUKCESY MATEMATYCZNE PATRYKA

Patryk Zubilewicz jest uczniem klasy IIIB. Jego największą pasją jest matematyka. To własnie w tej dziedzinie odnosi wiielkie sukcesy. Największym jest udział w II etapie Olimpiady Matematycznej, który odbył się w dniach 7-8 luty. Aby się do niego zakwalifikować Patryk przez wrzesień, październik i listopad musiał rozwiązać 12 zadań, o bardzo wysokim stopniu trudności. Na wyniki tego etapu trzeba czekać do marca.
Ponadto w minionym semestrze brał udział w wielu innych konkursach matematycznych, z powodzeniem kwalifukując się do kolejnych etapów:

  • konkurs o DIAMENTOWY INDEKS AGH - finalista
  • JAGIELLOŃSKI TURNIEJ MATEMATYCZNY - finalista
  • ZAWODY INDYWIDUALNE obozu naukowego Olimpiady Matematycznej - 8 miejsce
  • konkurs o INDEKS POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ - finalista
  • konkurs o INDEKS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ - czeka na wynik

Patrykowi serdecznie gratulujemy wszystkich sukcesów i trzymamy kciuki za wyniki, na które jeszcze czeka.
Warto też wspomnieć, że oprócz miłości do matematyki, Patryka cechuje wysoka kultura osobista i chęć pomocy innym. 


images.jpg
2020-02-11
Ekspert na wywiadówce.

12 lutego  na godz. 17:30 zapraszamy do auli szkolnej na spotkanie z psychologiem  p. Romualdą Kosmatką. Temat spotkania -  "Złote zasady wychowania"


lodowisko-912x684.jpg
2020-01-24
WYJŚCIE 8C NA LODOWISKO

IMG_20200124_120949_resized_20200124_121209857 (1).jpg
2020-01-24
ŻYWA LEKCJA ANGIELSKIEGO

24 stycznia br. grupa p. Reginy Matejek z kl. 7ab wcieliła się w role klientów oraz kelnerów. Młodzież odegrała scenki w restauracji. Nie zabrakło rekwizytów, domowych wypieków czy własnoręcznie wykonanych menu. Dziękuję za zaangażowanie oraz gratuluję pomysłowości. 


IMG_1127.jpeg
2020-01-24
2d w Centrum Symulacji Medycznych w Pile

Uczniowie klasy 2d mieli okazję odwiedzić Centrum Symulacji Medycznych w Pile, znajdujące się w budynku PUSS, dzięki życzliwości Pana Musiała. Odbyli tam niezwykłe zajęcia z RKO i mogli wziąć udział w symulacji, na podstawie których uczą się studenci kierunków medycznych w PUSS.