Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Zakończenie roku szkolnego - PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
2020-06-24

Czwartek 25.06.2020 r. godzina 16.00 – Msza Święta

Druga część uroczystości odbędzie się na auli szkolnej.


 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PILE

w czasie zakończenia roku szkolnego 2019/2020
zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego


 

 1. Zakończenie roku szkolnego dla klas ósmych rozpocznie się Mszą Świętą, druga część uroczystości odbędzie się na auli szkolnej.

Pobyt w kościele

 1. Przy wejściu do kościoła znajduje się płyn dezynfekujący. Wszyscy wchodząc do kościoła powinni zdezynfekować ręce.

 2. Obowiązuje zachowywanie odstępów 1,5 m między uczestnikami Mszy Świętej.

 3. Wszyscy uczestnicy Mszy Świętej powinni mieć założone maseczki ochronne, wyjątkiem jest przystępowanie do komunii świętej – maseczka może zostać zdjęta.

Pobyt na auli szkolnej

 1. Przy wejściu do szkoły znajduje się dozownik z płynem dezynfekującym wraz z instrukcją dotycząca prawidłowej dezynfekcji rąk. Wszyscy wchodząc do szkoły powinni zdezynfekować ręce.

 2. Na auli szkolnej mogą znajdować się: dyrekcja szkoły, uczniowie oraz nauczyciele i wychowawcy klas ósmych.

 3. Miejsce dla rodziców uczniów znajdować się będzie na balkonie nad aulą lub poza aulą.

 4. Miejsca siedzące oddalone są od siebie w odstępach przynajmniej 1,5 m.

 5. Podczas wręczania świadectw, dyplomów, nagród zarówno wychowawcy, jak i uczniowie mają założone maski ochronne.

 6. Czekając na odbiór świadectw, klasy kolejno ustawiają się wzdłuż ściany auli, uczniowie zajmują oznakowane miejsca i pojedynczo wchodzą na scenę w celu odebrania świadectwa.

 7. Wszyscy uczestnicy zakończenia roku mają założone maseczki ochronne, wyjątkiem jest zajęcia miejsca siedzącego – maseczka może zostać zdjęta.

 8. Wychowawcy wręczający świadectwa, dyplomy, nagrody używają rękawiczek ochronnych. Rezygnuje się z podawania sobie dłoni.

Pobyt na placu szkolnym

 1. W pobliżu placu szkolnego znajdować się będzie dozownik z płynem dezynfekującym wraz z instrukcją dotycząca prawidłowej dezynfekcji rąk.

 2. Klasy wraz z wychowawcami zajmują miejsca wyznaczone na boisku szkolnym, utrzymując odstępy 1,5 m.

 3. Wychowawcy wręczający świadectwa, dyplomy, nagrody używają rękawiczek ochronnych.