Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Zakończenie roku szkolnego - PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
2020-06-24

Piątek 26.06.2020 r. godzina 9.00 – Msza Święta

Druga część uroczystości odbędzie się na placu szkolnym.


 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W PILE

w czasie zakończenia roku szkolnego 2019/2020
zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego


 

  1. Zakończenie roku szkolnego dla klas siódmych SSP oraz pierwszych i drugich LOTS rozpocznie się Mszą Świętą, druga część uroczystości odbędzie się na placu szkolnym.

Pobyt w kościele

  1. Przy wejściu do kościoła znajduje się płyn dezynfekujący. Wszyscy wchodząc do kościoła powinni zdezynfekować ręce.

  2. Obowiązuje zachowywanie odstępów 1,5 m między uczestnikami Mszy Świętej.

  3. Wszyscy uczestnicy Mszy Świętej powinni mieć założone maseczki ochronne, wyjątkiem jest przystępowanie do komunii świętej – maseczka może zostać zdjęta.

Pobyt na placu szkolnym

  1. W pobliżu placu szkolnego znajdować się będzie dozownik z płynem dezynfekującym wraz z instrukcją dotycząca prawidłowej dezynfekcji rąk.

  2. Klasy wraz z wychowawcami zajmują miejsca wyznaczone na boisku szkolnym, utrzymując odstępy 1,5 m.

  3. Wychowawcy wręczający świadectwa, dyplomy, nagrody używają rękawiczek ochronnych.