Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Zajęcia zintegrowane z EDB i OC
2016-06-22

W dniu 16 czerwca br. uczniowie klas pierwszych LOTS – IA i IC. uczestniczyli w ZAJĘCIACH  ZINTEGROWANYCH  z  Obrony Cywilnej  i  Edukacji dla Bezpieczeństwa.  Część I zajęć zrealizowano na terenie Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Powiadamiania CPR w Pile przy ulicy Moniuszki.  

Blok zajęć obejmował  n/w  tematy:              1. Profilaktykę przeciwpożarową oraz zachowanie się ludności w sytuacjach zagrożenia pożarowego.    Organizację i prowadzenie AKCJI RATOWNICZEJ w rejonie porażenia oraz podstawy prawne obowiązujące w RP w zakresie  OBRONY CYWILNEJ  i  funkcjonowania  PSP. 2. Pokaz wyposażenia wozów bojowych i specjalistycznych Straży Pożarnej/ratownictwa technicznego,chemicznego,wodnego i innych/.  Zajęcia realizowano w 2 grupach ćwiczących pod komendą Dowódcy Jednostki Ratowniczo-gaśniczej NR.1, Pana Brygadiera Macieja Kubackiego. 3. Organizacja i działanie Centrum Powiadamiania CPR w Pile oraz monitoring obszarów leśnych Lasów  Państwowych naszego powiatu.                                                                                              

Część II zajęć zintegrowanych odbyła się na terenie parku miejskiego w Pile. Uczniowie wykonywali marsz na azymuty wg. planu i szkicu miasta / tylko teren parku / oraz doskonalili swoje umiejętności w  zakresie Udzielania Pierwszej Pomocy/ ocena stanu poszkodowanego, RKO  oraz wykonanie pozycji bocznej /.      Aktywnie  uczestniczyli  w  zajęciach  asystenci -  uczniowie klasy II A  naszego liceum: Patrycja Zadroga, Julia Stelter, Oliwia Matusiak, Asia Kowalska oraz Adam Matuszewski. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: w IA  Panie prof.: Dorota Kanarek i Małgorzata Rydelek a  w klasie I C  Ireneusz Durkowski.                                          Wszystkie zadania praktyczne wykonane zostały na poziomach ocen bardzo dobrych i nawet celujących.  GRATULUJĘ  -  Ireneusz DURKOWSKI.