Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Nasze liceum 5 w Wielkopolsce, 71 w kraju!
2016-06-23

Ranking STEM Perspektywy 2016 – najlepsze licea w Polsce.

– Gratuluję wszystkim szkołom, które postawiły na naukę przedmiotów ścisłych i przyrodniczych – powiedział we wtorek Wiceminister edukacji.

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął udział w ogłoszeniu ogólnopolskich wyników rankingu STEM Perspektywy 2016. Uroczystość odbyła się podczas międzynarodowej konferencji „STEM Education for Innovation” w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Celem rankingu STEM jest promowanie wśród młodych ludzi pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka. Ważne jest także inspirowanie młodzieży do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w zakresie nauk ścisłych. Ranking wskazuje licea i technika, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia.

W rankingu STEM (nazwa od angielskich słów: Science, Technology, Engineering, Mathematics, czyli nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Dodatkowo brano pod uwagę średnie wyniki szkoły z matematyki, które musiały być na poziomie powyżej 0,75 średniej krajowej.

Ranking został oparty na trzech kryteriach: wynikach matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych – matematyki, fizyki z astronomią, chemii i informatyki, wynikach matury obowiązkowej z matematyki oraz sukcesach szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM.

Nad prawidłowością przygotowania rankingu, ustaleniem jego metodologii, nadzorem nad weryfikacją danych oraz zatwierdzeniem i ogłoszeniem wyników czuwała kapituła. W skład gremium oceniającego weszły osoby zaufania publicznego, mające uznany dorobek w dziedzinach objętych rankingiem. Przewodniczącym kapituły był rektor AGH w Krakowie prof. Tadeusz Słomka.

Pełny ranking dostępny jest na stronie internetowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

informacje ze strony www.men.gov.pl